Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Welke gegevens verzamelen wij?

Evenement

Van deelnemers aan onze evenementen vragen wij gegevens op, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Je leeftijd of woonplaats doorgeven is optioneel. De gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie over het evenement waar je je voor op hebt gegeven. Na 5 jaar worden deze gegevens verwijderd.

Nieuwsbrief

Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan zullen we je naam en e-mailadres opslaan in een aparte lijst, zonder de andere gegevens. Je kunt te allen tijde de nieuwsbrief opzeggen zonder opgaaf van reden.  

Betalingen

Heb je het inschrijfbedrag overgemaakt naar onze rekening, dan hebben we ook jouw rekeningnummer ontvangen. Deze bewaren we samen met je naam in onze boekhouding. Na 10 jaar worden deze vernietigd.

Website

Bij bezoek van onze website verzamelt Google Analytics enkele gegevens. Zo kunnen wij inzien hoeveel bezoekers er waren op een dag en welke pagina’s werden bezocht. We zien geen namen, leeftijden of woonplaatsen. De IP-adressen zijn versleuteld waardoor wij alleen analytische cookies uitsturen. We gebruiken dit dan ook alleen om het websitebezoek te analyseren en optimaliseren.

Alle gegevens staan in een Google-database en zijn beveiligd met wachtwoorden. De gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage en correctie van de gegevens die wij van je hebben.

Stichting YourNextMission
KvK-nummer: 67997589
Statutair gevestigd in ’s-Hertogenbosch

Voor vragen over privacy, kun je mailen naar info@yournextmission.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze deelnemers. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze deelnemers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van YourNextMission is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van YourNextMission, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van YourNextMission is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@yournextmission.nl